info@allinclusivetravel.ro
031 429 0226 Contact

Agentia de turism All Inclusive Travel are cele mai ieftine oferte turistice, sejururi si circuite!

Contractul cu turistul

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr._________din data de _________

Partile contractante

Societatea All Inclusive Business Solutions SRL cu sediul in Bucuresti 020937, Str. Batistei, nr.20, et.1, ap.1, sector 2, tel/fax: 004-031 429 02 26, Cod Unic de Inregistrare 26575860, titulara a Licentei de turism nr. 1002 pentru Agentia de Turism All Inclusive Travel, Bucuresti 020937, Str. Batistei, nr.20, sector 2 reprezentata prin Angela Doina Ciuca in calitate de director agentie, denumita în continuare Agentia.

Si turistul/reprezentantul turistului

Dl/D-na _____________ domiciliat/domiciliată în _____________ , tel _____________.

 

 1. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice detaliat în anexele contactului.

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), Agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

 

 1. Pretul

Pretul contractului este de _____________ Euro si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.

Avansul este de _____________ Euro, iar plata finala se va face pana la data de _____________

In cazul in care turistul doreste sa achite in alta valuta decat cea in care este exprimat pretul pachetului de servicii, se percepe un comision de risc valutar de 2% fata de cursul BNR din ziua in care se face incasarea.

 

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

 1. In cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel puţin 15 zile inaintea plecarii.
 2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de la furnizorii de servicii cazare si /sau transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente, serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi debarcare / îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

In situatia de supra rezervare (overbooking) a unui hotel, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de supra rezervare(overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a cerere despagubiri suplimentare.

 1. In cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
 2. sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 3. sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice
 4. în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz despagubirea pentru serviciile neprestate .
 1. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 2. cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 3. cand neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar intarzieri an traficul mijloacelor de transport,etc)
 1. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, înaintea datei plecarii, urmatoarele informatii:
 2. orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse de transport incluse în contract;
 1. denumirea, sediul /adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si / sau a detailistului ori in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si / sau a detailistului.
 1. pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa

– sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor

– sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat

– adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera

 

 1. Drepturile si obligatiile turistului
 2. In cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate

conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare.

In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale,

care implica sau nu mijlocul de transport cu avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor, sau

daca sistemul de rezervari permite acest lucru (exemple de sisteme rezervari: Dertour, Amadeus, Tui, Neckerman, etc). Turistul care cedeaza

pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare

aparute cu ocazia acestei cedari.

 1. In cazul sejururilor de odihna si / sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în România,

respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se va face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher

ori pe biletul de odihna si / sau de tratament; în statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face începând cu

ora 12:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12:00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.

 1. In cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea

de catre Agentie a sumelor platite.

4.1.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute

la cap.III pct.l, hotarârea sa de a opta pentru:

 1. rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau
 2. acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2 In cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 2. sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 3. sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului .

4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial,

cu exceptia cazurilor în care;

 1. anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii.
 1. anularea s-a datorat unui caz de forta majora – circumstante imprevizibile independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene ;
 1. anularea s-a facut din vina turistului.
 2. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
 1. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde

despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

 1. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate precum si documentul de calatorie eliberat

(voucher, bilet de odihna si / sau de tratament), în vederea acordarii serviciilor turistice.

 1. Turistul se declara informat complet si suficient asupra tuturor serviciilor incluse, aspectelor si conditiilor pachetului turistic achizitionat – confortul

real al unitatilor de cazare si transport, localizarea exacta a unitatilor de cazare, distanta pana la destinatie, orarul mijloacelor de transport,

regimul si conditiile de masa, abrevieri, texte si cuvinte folosite specifice turismului sau din alte limbi.

 

 1. Renuntari, penalizari, despagubiri
 2. In cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari

dupa cum urmeaza:

 1. cu mai mult de 40 zile zile inaintea plecarii: taxa de rezervare (20 Euro/persoana), comisionul agentiei precizat in programul turistic si contravaloarea

tuturor cheltuielilor de rezervare – emitere bilet de avion, plata serviciilor la sol, taxa viza, asigurare medicala de calatorie etc.;

 1. 25 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 30-39 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
 2. 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 20-29 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
 3. 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 10-19 zile înainte de data plecarii;
 4. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 9 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la

program. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de achitare,

anulare, penalizare. In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte.

 1. Pentru biletele de odihna si / sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor

de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale .

 1. In cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului I se vor retine toate

taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

 1. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania

si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu aceasta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 1. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare,

daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6.Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile,

in caz contrar, cerererea de renuntare nu este luata în considerare .

 1. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

 1. Reclamatii
 2. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sezizare in scris, clar si explicit, cu privire

la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agentiei,

cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

 1. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau

este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la incheierea

calatoriei. Agentia urmeaza ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului, in scris, raspunsul.

 

VII. Documentele ce constituie anexa la contract sunt urmatoarele:

 1. voucherul, biletul de odihna – tratament, biletul de excursie, dupa caz;
 2. programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

 

VIII. Asigurari

 1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului

Agentiei la Societatea de Asigurare SC GERROMA – German Romanian Assurance SA, Str. Emil Garleanu, nr.11; tel: 021-3217428

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa

acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 

 1. Dispozitii finale
 2. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare câte unul pentru fiecare parte.
 3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631 /2001, cu modificarile ulterioare.
 1. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107 / 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 63/2001

cu modificarile ulterioare.

 

Agentia,                                                                                                                                                Turist,

ALL INCLUSIVE TRAVEL                                                                         Am primit un exemplar al programului si al informarii complete

Reprezentant agentie

Stampila si semnatura                                                                                                                       Semnatura